Cennik

Biuro nie stosuje sztywnego cennika.

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem.

Są one uzależnione są m. in. od:

- rodzaju ksiąg podatkowych (Księgi handlowe, PKPiR, ryczałt),

- formy prawnej działalności (osoba fizyczna, spółka cywilna, sp. z o.o.),

- ilości zapisów księgowych w miesiącu,

- czy firma jest płatnikiem VAT oraz ilości transakcji zagranicznych,

- innych.

Przelicz cenę = 0zł - Wejście