Nasze kwalifikacje

 • Zdjęcie: certyfikat.jpg
 •  

  Ryczałt ewidencjonowany

  Usługa obejmuje:

  - bieżące księgowanie dokumentów,

  - zakładanie i prowadzenie ewidencji sprzedaży,

  - prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku od towarów i usług   (VAT),

  - wyliczenie zobowiązania podatkowego,

  - zakładanie i prowadzenie pozostałych ewidencji (tj. ewidencja środków trwałych i   ewidencja wyposażenia),

  - sporządzanie deklaracji podatkowych o podatku od towarów i usług VAT-7, rocznej   deklaracji rozliczeniowej podatku dochodowego PIT-28, deklaracji ZUS oraz druków   RMUA,

  - reprezentowanie Klienta przed US i ZUS.