Nasze kwalifikacje

 • Zdjęcie: certyfikat.jpg
 •  

  Księgi handlowe

  Nasza księgowość jest kompleksowa. Obejmuje wykonanie wszystkich czynności wobec organów finansowych i podatkowych, w szczególności…

  - bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

  - prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat,

  - prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z  naliczaniem amortyzacji,

  - sporządzanie bilansów i rachunku wyników,

  - sporządzanie  zestawienia obrotów i sald,

  - sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego  CIT oraz   podatku od towarów i usług VAT,

  - sporządzanie sprawozdania rocznego.

   

  W uzupełnieniu możliwe jest również ...

  - opracowanie polityki rachunkowości,

  - opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont,

  - przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla   Zarządu, Rady Nadzorczej itp.,

  - sporządzanie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb,

  - obsługa przelewów bankowych.