Nasze kwalifikacje

 • Zdjęcie: certyfikat.jpg
 •  

  Sporządzanie deklaracji Intrastat

  Oferta skierowana jest do wszystkich firm importujących i eksportujących towary z zagranicy, bo to one są zobligowane do sporządzanie deklaracji INTRASTAT na potrzeby Urzędu Celnego.

  Termin INTRASTAT stał się w Polsce istotny w momencie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

  Deklaracja Intrastat jest składana za okresy miesięczne, osobno dla przywozu i wywozu, jeżeli zostały przekroczone kwoty obrotów określonych progami statystycznymi, ogłaszanymi corocznie przez GUS.

  Obowiązek do składania deklaracji Intrastat nałożony został na podmioty:

  - dokonujące obrotu gospodarczego z krajami UE,

  - są zarejestrowanymi podatnikami VAT w państwach wywozu/przywozu.

  Deklarację można składać w formie: papierowej bądź elektronicznej. Można wysłać bezpośrednio do Izby Celnej bądź, jeśli to jest forma elektroniczna za pomocą systemu CELINA.