Nasze kwalifikacje

 • Zdjęcie: certyfikat.jpg
 •  

  Kadry i płace

  Przepisy prawa nakładają dużo obowiązków. Oferowana przez nas obsługa kadro-płacowa jest kompleksowa i gwarantuje w tym zakresie pełne bezpieczeństwo i zgodność ze zmieniającymi się przepisami.

  W ramach realizacji obsługi kadrowo-płacowej wykonywane jest:

  - naliczanie list wynagrodzeń,

  - sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o   pracę,

  - wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków,

  - wystawianie świadectw pracy,

  - sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11, PIT - 8B),

  - sporządzanie deklaracji ZUS i przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUSu,

  - sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),

  - sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego (PIT- 4R, PIT- 8A),

  - ścisła współpraca z Klientem przy kontrolach i inspekcjach z ZUS, US, PIP,

  - sporządzanie deklaracji PFRON.

   

  W uzupełnieniu możliwe jest również...

  - prowadzenie kartoteki wynagrodzeń,

  - prowadzenie kartoteki urlopowej,

  - prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich.