Nasze kwalifikacje

 • Zdjęcie: certyfikat.jpg
 •  

  Wyprowadzanie zaległości

  Dzięki usłudze wyprowadzania zaległości  (w podatkach, ewidencjach, księgach itp.) chcemy uwolnić Państwa od niebezpieczeństwa ewentualnych sankcji w razie kontroli z Urzędu Skarbowego lub ZUS-u, oraz stresu i kłopotów z tym związanych.

  Usługa ta skierowana jest także do firm, które pomimo obowiązku do tej pory nie prowadziły księgowości w ogóle.

   W ramach tej usługi oferujemy:

  - oszacowaniem  zakresu prac, ich pracochłonności,

  - wykonaniem harmonogramu działań,

  - uzgodnieniem z organami i urzędami państwowymi terminu uzupełnienia zaległości,

  - wykonaniem zaległych księgowań i ewidencji,

  - sporządzeniem zaległych deklaracji podatkowych i sprawozdań,

  - protokólarnym przekazaniem zaktualizowanej dokumentacji finansowo-księgowej   wskazanej jednostce.