Nasze kwalifikacje

 • Zdjęcie: certyfikat.jpg
 •  

  Książka przychodów i rozchodów

  W ramach usługi oferujemy:

  - księgowanie zdarzeń gospodarczych,  

  - prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku od towarów i usług   (VAT),

  - prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z naliczaniem amortyzacji oraz   ewidencji wyposażenia,

  - sporządzanie zeznania rocznego,

  - reprezentowanie Klienta przed US i ZUS,

  - sporządzanie deklaracji podatkowych,

  - wyliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L ,

  - wyliczenie podatku od towarów i usług VAT-7/VAT-7K,

  - sporządzanie deklaracji podatkowych o podatku od towarów i usług VAT-7, rocznej   deklaracji rozliczeniowej podatku dochodowego PIT-28 , deklaracji  ZUS oraz   druków RMUA.

   

   W uzupełnieniu możliwe jest również ...

  - prowadzenie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb,

  - bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego.